Jak povolit přístup ze zahraničí

13.09.2017
Pavel Urbánek

Součástí ochrany proti útokům na Wordpress je blokace přístupu na wp-login.php. Přístup je povolen pouze z České a Slovenské republiky pomocí modulu apache mod_geoip (dokumentace).

Při pokusu o připojení z jiných míst se Vám zobrazí upozornění:

„Zakazan pristup mimo SK a CZ. skrze .htaccess povolte svou IP“

Jak povolit přístup ze zahraničí ?

Do souboru .htaccess vložíte kód:
(vybere si jednu z barevných variant povolení ip / přístup pod heslem)

<IfModule mod_geoip.c>
<FilesMatch "wp-login.php">
SetEnvIf GEOIP_COUNTRY_CODE SK AllowCountry
SetEnvIf GEOIP_COUNTRY_CODE CZ AllowCountry
Require all denied
Require env AllowCountry
# pro IP adresu 1.2.3.4
Require ip 1.2.3.4
</FilesMatch>
</IfModule>

Blokace s autorizaci na login a heslo

AuthType Basic
AuthName "WP login"
# absolutní umístení souboru .htpasswd pro uživatele a hesla
AuthUserFile /DISKx/www/zakaznickeid/domena.tld/subdomena/.htpasswd
Require valid-user

Pro povolení přístupu z celého světa (nedoporučujeme):

<IfModule mod_geoip.c>
<FilesMatch "wp-login.php">
  Require all granted
</FilesMatch>
</IfModule>

Proč blokujeme?

  • Ze zahraničí je největší množství útoků na wp-login.php. Cílený útok dokáže web úplně „odrovnat“ anebo výrazně zpomalit.
  • Při prolomení hesla a získání přístupu do administrace je web napaden škodlivými scripty.
  • Škodlivé scripty mohou nevratně poničit web a způsobit jeho nefunkčnost.
  • Než se na napadení webu přijde, uplyne mnoho času a jediný způsob opravy je obnova ze záloh.

Bezpečnost až na první místě!

Někdy není opravdu zbytí a je třeba mít přístup k webu neblokovaný. Stačí, když cestujete nebo spolupracujete se zahraničními partnery či uživateli. V takovémto případě vypnete blokaci pomocí uvedeného kódu výše.

Pokud vypínáte blokaci, používejte bezpečnostní pluginy (např. iThemes Security). Sice instalace pluginu a nastavení zabezpečení Vás chvilku zdrží, ale věřte, že Vám to ušetří do budoucna mnoho času a předejdete tím nepříjemnostem.